Perempuan Pasca-Kartini dan Tantangan Perubahan Bumi

Perempuan Pasca-Kartini dan Tantangan Perubahan Bumi

“Pekerjaan memajukan peradaban itu seharusnya diserahkan kepada kaum perempuan. Dengan demikian maka peradaban itu akan meluas dengan cepat dalam kalangan bangsa Jawa. Ciptakanlah ibu-ibu yang cakap serta berpikiran, maka tanah Jawa pasti akan mendapat pekerja yang cakap. Peradaban dan kepandaiannya akan diturunkan kepada anak-anaknya. …” (RA Kartini dalam surat untuk Tuan Prof. Dr. G.K. Anton […]